TietosuojaselosteMeille henkilötietojen suojaus on erittäin tärkeää ja olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä 25.05.2018 voimaantulleen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Tällä tietosuojaselosteella kerromme yhteistyökumppaneillemme kuinka me käsittelemme heidän henkilötietojaan, mihin me keräämme tietoja ja mitä oikeuksia asiakkaalla on koskien henkilötietojen käsittelyä.
 
1. Rekisterinpitäjä
STC-Trading Oy
Uutistie 3 C, 01770 Vantaa
+358 9 682 4180

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Teemu Rautiainen
teemu.rautiainen(at)stc.fi
Uutistie 3 C, 01770 Vantaa
+358 9 682 418 32

3. Rekisterin nimi
STC-Trading Oy:n asiakas-, viestintä- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
STC-Trading Oy keräämien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden ja tilausten hoitaminen, analysointi, viestintä ja markkinointi. Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme sopimuksen mukaisia tuotteita ja palveluita. Perusteena tietojen käsittelyyn on STC-Trading Oy:n ja asiakkaan välinen sopimus, jonka tavoitteena on omien velvoitteidemme täyttäminen.
Henkilön toimiessa asiakkaan työntekijänä/henkilökunnan jäsenenä henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti esimerkiksi laskujen, maksujen, tilausten ja toimitusten käsittelemiseksi sekä muuhun yhteydenpitoon. Työntekijänä toimiessa asiakasyrityksessämme käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella, jolloin tarjoamme asiakasyritykselle eli henkilön työnantajalle palveluita ja tuotteita. Käsittelemme tietoja tietosuoja-asetusten mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja ja asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia tietoja, kuten:
- Yrityksen tiedot
- Yrityksen yhteystiedot
- Laskutus- ja toimitustiedot
- Yhteyshenkilöiden etu- ja sukunimet, työnimikkeet ja yhteystiedot
Näiden tietojen antaminen meille on aina vapaaehtoista, mutta niitä tarvitaan asiakassuhteen luomiseen ja ylläpitämiseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
STC-Trading Oy:n asiakas-, viestintä- ja markkinointirekisteriin tallennettavat tiedot saadaan seuraavasti:

- Asiakassuhdetta perustettaessa (ylläpidämme tietoja niiden muuttuessa)
- Yritykseltä ja yhteyshenkilöltä itseltään
- Kotisivuiltamme yhteydenottolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käytämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella käyttäessämme välttämättömiä palveluntarjoajimme palveluita. Näitä palveluita ovat esimerkiksi internet-sivujen ylläpito sekä joukkosähköpostiohjelmat.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
STC-Trading Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän toiminnanohjausjärjestelmään ja palvelimelle, jotka ovat suojattu käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Näitä järjestelmiä käyttävät vain STC-Trading Oy:n henkilökunnan jäsenet, jotka käsittelevät tietoja vain työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia henkilökuntaan kuuluvia, rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöä valvotaan ja se on suojattu ulkopuoliselta käytöltä lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Rekisteröity voi tehdä pyynnön poistaa tietonsa rekisteristä pysyvästi ja tulla unohdetuksi - lakisääteiset yrityksemme velvollisuudet huomioiden. (kts. kohta 12.)

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
 11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.
 
12. Rekisterin tietojen säilytysaika
Säilytämme rekisterissämme henkilötietoja vain sen ajan, joka nähdään tarpeelliseksi kirjanpidollisten ja tukkukauppaa koskevien velvollisuuksien täyttämiseksi.
 
13. Ketkä vastaanottavat henkilötietoja
STC-Trading Oy toimittaa tietyissä tilanteissa henkilötietoja yhteistyötahoille. Nämä toimet liittyvät normaaliin liiketoiminnan hoitoon. Näitä tahoja ovat tuotteiden toimitukseen, palvelin-ja puhelinjärjestelmien ylläpitoon, toiminnanohjausjärjestelmään, internet- sivujen ja tilausportaalin ylläpitoon, laskutusoperaattoriin, kirjanpitoon, markkinointiin ja perintään liittyvien yritysten palvelut. Hoidamme tietosuoja-asiat näiden yhteistyökumppaneiden kanssa tietosuoja-asetusten mukaisesti.

14. Valitukset
Olethan meihin yhteydessä, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen henkilötietojesi käsittelyyn. Jos uskot, että käsittelykäytäntömme rikkovat tietosuojalakeja tai asetuksia (GDPR), voit myös tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistolle. (Lisätietoa: www.tietosuoja.fi)
 
15. Muutokset
 
Jos sivustollemme tai palveluihimme tulee muutoksia tai henkilötietojen lainsäädäntö muuttuu, voimme joutua tekemään muutoksia henkilötietojen käsittelyä koskeviin tietoihin. Ilmoitamme aina rekisterissä oleville henkilöille, jos tällaisia muutoksia ilmenee. Ilmoitamme myös sivustollamme mahdollisista muutoksista.

16. Evästeet 

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle, jolla sivustoa käytetään. Evästeillä voidaan kerätä erilaista tietoa siitä, miten sivustoa käytetään ja millä sivuilla sivustossamme on vierailtu. Myös käyttäjän koneen internet-selain, IP-osoite ja käyttöjärjestelmä saadaan tietoon evästeitä käyttämällä. Kävijätietoja seuraamalla ja analysoimalla saamme kehitettyä verkkosivustostamme sellaisen, että sen toiminta on mahdollisimman  sujuvaa ja että sen käyttö tuo parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja palvelee mahdollisimman hyvin käyttäjää. Käyttäjällä on aina mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia. Käytämme analytiikka -ja markkinointijärjestelmä Google Analyticsiä ja Google Tag Manageria evästetietojen seurantaan. Järjestelmät keräävät tietoa anonyymisti ja tietojen avulla parannamme sivujemme käytettävyyttä.

 Poista Google Analytics -seuranta käytöstä napsauttamalla tätä

Ladataan
Ladataan