Käyttö -ja toimitusehdot


www.stc.fi - jälleenmyyjän tilausportaali


Voimassa 01.03.2019 alkaen


SISÄLLYS

1. Yleistä tilausportaalistamme

2. Portaalin käyttöehdot

3. Tietoturva

4. Asiakastiedot

5. Tilaaminen ja tilausvahvistus

6. Maksutavat

7. Yleiset myyntiehdot 

1. Yleistä tilausportaalistamme


Jälleenmyyjän tilausportaalia ylläpitää ja hallinnoi STC-Trading Oy. Portaalin kautta myymme tuotteita yritysasiakkaillemme Suomen alueella. (jäljempänä jälleenmyyjät) Näitä yleisiä ehtoja sekä kohdassa 7. esitettyjä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin tilauksiimme.


2. Portaalin käyttöehdot 


2.1 Käyttäjän vastuu 

Käyttäjän tulee hyväksyä tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset aina tilatessaan ja käyttäessään portaalia, sekä tutustua ja hyväksyä ajankohtaiset, voimassaolevat ehdot tilaushetkellä. Käyttäjä sitoutuu käyttämään tilausportaalia ohjeiden mukaisesti ja vain omilla tunnuksillaan. Tunnuksia ei saa jakaa kolmansille osapuolille ja tunnukset ovat aina tarkoitettu kunkin asiakasyityksen työntekijöiden/edustajien käyttöön. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan meille totuudenmukaiset tiedot rekisteröitymisvaiheessa ja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tietojensa muutoksista.
 
2.2  Palveluntarjoajan vastuu:

STC-Trading Oy vastaa kaikesta www.stc.fi jälleenmyyjän tilausportaalissa esitetystä sisällöstä koskien kuvia, hintoja ja tietoja. STC-Trading Oy pidättää oikeudet muuttaa tilausportaalin sisältöä ja sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. STC-Trading Oy vastaa tilausportaalin asiakastiedoista ja sitoutuu käsittelemään niitä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. (GDPR) Tietosuojaselosteeseemme voit tutustua alhaalta sivukartasta. Yritysasiakkaiden ja STC-Trading Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia. STC-Trading Oy voi tarvittaessa peruuttaa asiakkaan tilauksen ja evätä asiakkuuden. Tilausportaalin väärinkäyttötapauksissa asiasta ilmoitetaan viranomaisille.

3. Tietoturva

STC-Trading Oy huolehtii turvallisuudesta asioidessasi www.stc.fi jälleenmyyjän tilausportaalissa.
Käyttäjän tietokoneen sekä tilausportaalin välinen yhteys suojataan SSL-suojauksella. Tämä käytäntö suojaa tietoliikennettä niin, että ulkopuoliset tarkkailijat eivät pysty yhteyttä seuraamalla muuttamaan tai näkemään luottamuksellisia tietoja.

Turvaohjeita käyttäjälle

Rekisteröityneenä asiointi tilausportaalissamme edellyttävät henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjä on vastuussa huolehtimaan tunnuksien säilyttämisestä niin, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi. Jos käytät tilausportaalia tietokoneella, joka on yhteiskäytössä, älä tallenna tunnuksiasi selaimen muistiin. Muista tyhjentää selaimen välimuisti käytön jälkeen. Kirjaudu ulos ja sulje selain, kun lopetat tilausportaalin käytön. Näillä toimilla varmistat, että seuraava tietokoneen käyttäjä ei pääse katsomaan sivuja, joissa kävit.

4. Asiakastiedot 


Käsittelemme asiakastietoja luottamuksellisesti.
Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä yrityksen nimi ja postiosoite.
Asiakkaiden tiedot on tallennettu STC-Trading Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Katso aiheesta lisää tietosuojaselosteestamme sivukartasta.


5. Tilaaminen

Tuotteet tilataan tilausportaalia käyttämällä internetin välityksellä. Tuotteet tilataan siirtämällä tuotteita ostoskoriin ja ostoskortin kautta päästään toteuttamaan tilaus. Ilmoitetut tuotteiden hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 0%). Kunkin tuotteen kohdalla ilmoitetaan hinta ja ostoskorissa näytetään yhteenveto. Mahdolliset toimituskulut ja rahtivapaudet ilmoitetaan tilauksen yhteydessä. Huomioithan, että rahtivapaudet eivät koske pakki, palju- ja lumikola -sekä lumilapiotoimituksiamme. Pidätämme oikeudet mahdollisiin hintojen ja postikulujen muutoksiin.

Sitova kauppasopimus astuu voimaan, kun asiakas tilaa tuotteita verkkokaupasta ja kun tilaus kirjautuu tilausportaalimme järjestelmään. Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla. Varmistuthan siitä, että saat aina tilausvahvistuksen sähköpostitse. Tarkastathan aina tilausvahvistuksen.

TIlausvahvistuksella ilmoitetaan seuraavat tiedot:
Tilausnumero
Asiakkaan nimi ja yrityksen nimi
Tilatessa ilmoitettu toimitus -ja laskutusosoite
Mahdolliset toimituskulut ja toimitustapa
Tilauksen hinta


6. Maksutavat

Olemme solmineet yritysasiakkaidemme kanssa laskutussopimuksen, jonka mukaisesti myös verkkokaupassa tilatut tuotteet laskutetaan. Kysy asiakaspalvelustamme laskutukseen liittyvissä asioissa.
 

7. Yleiset myyntiehdot


1. Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjoukse päiväyksestä. Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta.

Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja. Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksen-tekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

2.2 Sopimuksen syntyminen
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen myyjän tarjouksenmukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.

3. Myyjän velvollisuudet


3.1 Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

a) sopimuksen tekopäivästä
b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
d) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

3.2 Toimitusehdot
Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finntermsehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tavara on
ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa.

3.3 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta
tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan
edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.4 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita.

3.5 Tavaran ominaisuudet
Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien,
nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen
liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.6 Viivästys
Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn
ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan
ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta
vahinkoa. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti
muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia
korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään
0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi
kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.

3.7 Välilliset vahingot
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja
kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa
4.3. määritellyillä edellytyksillä. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

4.2 Maksuaika
Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy myyjän yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan. Varastotoimitusten
osalta laskun mukaisen maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä. Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta
riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta. Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta. Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

4.4 Maksun viivästyminen
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5 Ostajan viivästys
Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus kohdan 4.4. mukaiseen korvaukseen
viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.

4.6 Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu
vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta
tai sen osa jäisi suorittamatta.

4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle 8 arkipäivän kuluessa
toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia
toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5. Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa
ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että
siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen
osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa,
jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa. Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

5.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku,
sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu
sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen
edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään
sopimusta. Myyjä  ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.


6. Vakuutus
Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.


7. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta
Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä myyjälle tästä
aiheutunut menetys, jos myyjä jäljempänä a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta
vahingosta tai tappiosta. Kun tavara on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:

a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus
b) ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen

Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen. Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

8. Omistusoikeuden siirtyminen
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

9. Ilmoitukset
Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa myyjän kotipaikan alioikeudessa.
Ladataan
Ladataan